Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
§ 5.
Tot de 4e klasse behooren:
a) Volgende 6 onzydige woorden: ba§ ïtuge, Sctt, ®itbc, .§emb,
h. Volgende manl. Duitsche woorden : @au 1), ®e»otter 2), TOaft,
93tonb 3), @d;ntctä 4), ©kot, ©ee 5), ©tQ(^cl 6), ©tra^t, Untertan 7),
Setter (neef), gierat.
c) Een aantal vreemde woorden, waarvan de gebruikelijkste
zijn : ®er ®tamant, ber 3utóel, ber Kapaun 8), bcr fionful, bcr SorÊcer 9),
bcr ^Pantoffel, bcr *Präfc!t, ber 5(ifalm, bet 9!u6tn 10), bet ïrtbun, bet
3in§ 11) ; — ba§ 3nfeft, ba§ Sntereffe 12), ba§ SSetb.
d) De vreemde woorden op -ol, -il, -um, -uä en op den toon-
loozen uitgang -or (ber 5ßrofetfor, ©itcltot, Sicïtor etc.). Die op -ol
en -il nemen in 't meervoud -itit, b. v. baê ftapital, boä TOatcrial 13),
bie ßapitaUen, bie Watctiotien, bo§ Sop, bic gojfilicn. Die op -urn
en -uä veranderen den uitgang in -cn, b. v. baë S^mnafium, ba§
SJlufcuiu, bic ®t)mnaiien, 3)lujecn.
Opmerk. §ctä wordt aldus verbogen: ba® Cerj, beä .^erjcnê, bem
.§cräcn, ba§ - Sonfut is in 't meerv. Sonjuln.
Vertaal.
1.
Inrichting van onderwijs bic Sc^ranftalt; - het onderwijs ber
Untcrric^t; - waken realen; — verwarmen etwötmen.
De direkteuren van deze inrichtingen van onderwijs hebben-
met de rectoren der gymnasiën en met de professoren dezer
lyceën over de belangen (Acc.) van het onderwijs gesproken 1).
De zoon van onzen rector en de jongste neef van den prefect
zijn veelbelovende 2) schrijvers 3). De oogen van den olifant
zijn klein, maar zijne ooren zijn groot. Robijnen en diamanten
zijn kostbare 4) steenen. De interest van deze twee kapitalen
is voldoende 5) om de arme inwoners (Dat.) van deze stad in
den nood (Dat.) te helpen 6). Ik voelde 7) den angel der smart
in mijn hart (Dat.). De zoons van mijn' oom zijn mijne neven.
2.
Vergezellen begleiten; — gekozen gewählt; — beroemd bcrü()mt; —
altijd immer.
1) landstreek (nog in Henegouwen). 2) peet. 3) maan vr. 4) smart vr. 5) meer.
6) prikkel, angel. 7) onderdaan. 8) kapoen. 9) lauwer 10) robijn. II) interest,
12) belang 13) bouwstof vr. , materiaal.