Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
§ ^
Tot de 3e klasse behooren:
a) Vele onzijdige woorden.
V) De woorden op tum, die behalve ber 3rrtum 1) en berü!eicl)=
turn onzijdig zijn.
c) De volgende elf manlijke woorden : ber ®eift, ®ott, Seib 2),
91ïann, Crt 3), 9Jonb, ©traud^ 4), SBotb 5), SBurm, SSormunb 6), S8Bie=
wid^t.
De voornaamste onzydige stamwoorden dezer klasse zijn:
2)a§ 2ra§ (tjer) oaê,
kreng;
ba§ ïïmt ambt,
ba§ Sab bad,
ba§ ®anb hnt,
ba§ ®ilb prent vr.,
beeld;
ba§ Srett plank vr.,
ba§ Sui^ boek,
ba§ ®ac^ dak,
baä ®en!mal gedenk-
teeken,
bo§ ®orf dorp,
ba§ gi ei,
ï)o§ Safe vat,
boë 3elb veld.
ba§ @elb geld,
ba§ ®to§ glas,
ba§ ©tieb lid,
ba§ ©rob graf.
ba§ ©ut goed,
ba§ Coupt hoofd,
ba§ §ou§ huis,
ba§ §orn hoorn m.,
bo§ ^u()rt hoen n.,
kip vr.,
ba§ Kotb kalf,
bo§ Rinb kind,
boë Rlctb kleed,
boë Rom koren ,
korrel m.;
boë Cantm lam,
boë Sonb land,
baë Sieb lied,
boë Soc^ gat,
boë 9)ïaul muil m.,
bek m.;
boë 9!eft nest,
boë ^Pfonb pand,
boë iRob rad,
baë 3!inb rund,
baë slot,
baë ©c^wert zwaard,
boë ït)oI dal,
boë SBolt volk,
boë Sïöeib wyf, vrouw.
baë firout kruid.
Opmerk 1. De onzedige woorden op r behooren niet tot de
3e, maar tot de 2e. klasse; de toevoeging van -er zou
leeiyk klinken. Deze woorden zijn: §oar, So^r, ïjBoor -
§cer 7), TOeer 8) - ®ier, ïier - 9ïo^r 9>, a:t)or 10).
Opmerk 2. Woorden als: ©c^of, ©i^iff, ©piet, ^onbroerf, gleijt^,
fireu} 11), ©eil en eenige andere kunnen niet tot de 8e klasse
behooren. Waarom niet? Omdat ©d^äfer, ©d^iffer, ©pteler,
^onbroerter, gieijd^er 12), Rreujer 13), ©etler reeds enkelvoudige
vormen zijn, en er dus dubbelzinnigheid zou ontstaan,
©d^öfer beteekent schaapherder, ©^iffer beteekent schipper,
©pteler beteekent speler enz., deze woorden kunnen niet
tegeiyk schapen, schepen, spelen enz. beteekenen.
1) dwaling. 3) lichaam, lijf. .3) plaats vr,, oord. 4) struik m. 5) woud, bosch.
6) voogd. 7) leger. 8) ze® vr. 9) riet; buis vr. 10)poort vr. lt)kruis. 12) slachtfr.
IS muntstukje van twee cent.