Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
■11
§ 2.
De sterke substantieven vormen hun meervoud door achter-
voeging van c, er of en; verscheidene ook krijgen in 't meervoud
in 't geheel geen' uitgang. Dienvolgens kan men de sterke sub-
stantieven naar de verschillende wijzen van meervoudsvorming
in deze vier klassen verdoelen:
Ie klasse (door -e): bcr ïiW, bte ïij^e; ba§ Sc^af, bie Sc^ofe.
2e klasse (door niets): ber Slbter, bte ^bler; ber Segen, bte Segen.
3e klasse (door -er): ber 9iei(^|tunt, bie SRetc£)tümcr; ba§ Kinb, bte
iSinbcr; ba§ «uclj, bie Süd^er.
4e klasse (door -en of -n): ber DJIaft, bic «Kaften ; ba§ C^r, "bte C^ren.
Bovendien nemen verreweg de meeste woorden der Ie klasse
en alle woorden der 3e klasse den Untlaut.
Tot de eerste klasse behooren:
a) De meeste manljjke stammen, zooals: ber greunb, ber ïifc^,
ber 33autit, ber 5(rm.
h) De manl. en onzijd. stammen, die 6e, ge, of Der voor zich
nemen, zooals : ber Söefe^I, ba§ ©cbot, baë ®ett)ef)r, ber SSerluft (verües).
c) De woorden op: niS, fof, tg, ing, ling zooals: bte aöi[b=
ni§, boê Sdjicïfal 1), ber fiöntg, ber jCeppic^ 2), ber gering, ber 3üngling,
d) Een aantal onzijdige woorden, die niet tot de 3e klasse
behooren. (Zie aldaar).
e) Het volgende dertigtal vrouwelijke woorden:
SCie 21 n g ft, bte j t 3), bie S a n t, bie S r o u t,
®te g r u ^ t, bie (S a n § , bie Suft, bte § a u t,
Sie iï r a f t, bte 3 u n f t 4), bie 5 a u ft, bie S r u ft 5),
®ie S a u 6), bic SB u r ft, bie 9JÏ a cf) t, bte S u ft,
®te a g b, bie S u f|, bie 9! u B 7), bie § a n b,
ïte ® cT) n u r, bie 9} o f) t, ® r u f t 8), <ï l u f t 9), unb iö a n b ;
ïontt ïoiitint no^ S o u § , ® e f ^ tu u l ft 10) unb 9)U u ë ,
SKit 9tat^t unb 9i o t 11) ift aCeê Quë.
Tot deze klasse behooren, onder vele andere, de volgrade
eenlettergrepige woorden :
3;er 2(6t abt, ber 21 rm arm, ber ®ac§ beek,
ber ?tntboB het aan- ber ïtrjt arts, ber Sall bal, bol,
(beeld, ber 21ft tak, ber Sanb band,
1) hel noodlol. 2) het tapijt. 3) bijl vr. 4) het gilde. 5) borst vr. 6) zeug
vr. , het zwijn. 7) noot vr. 8) grdfkelder m. 9) kloof, spelonk vr. 10) het ge-
fwel, de opzwelling 11) nood ni.