Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page

Hiertoe behooren ook nog; bcr .^agcftolj (de oude vrüer) en
ber Sorfa^r (de voorzaat, voorvader).
b) De manlijke woorden op c, zooals:
®er ï(ffc aap,
ber ®ote bode,
ber Sulie knaap; boef,
ber S3ürge borg,
ber ®ra^e draak,
bcr (ïr6e erfgenaam,
ber granjofe Fransch-
(man,
ber (Sefa^rte makker,
ber ©eljilfc helper ,
(handlanger,
c) Vele vreemde
ber ©ötje afgod,
ber (Srtec^e Griek,
ber §afe haas,
ber §eibe heiden,
ber Sube jood,
ber Snafie knaap,
ber finappe schild-
(knaap,
ber fiunbe klant,
ber Sleffe neef, (Fr.
ber Cöioe leeuw,
ber ïpreufee Pruis,
ber aïobe raaf, '
ber Slappe zwart paard,
bcr 9Jie}e reus,
ber DJuffe Kus,
ber Sd^urfe schurk,
bcr ®fla»c slaaf,
ber ïürfe Turk,
ber Seuge getuige.
neveu),
woorden, die gij gemakkelijk aan de uit-
gangen kunt herkennen, zooals:
®er eolbot ®er Wonari!^ S;er Sonbit
ber Slböofat. ber ïpatriordfi. ber Sejuit.
®er (ïlcfont ®er ïPropïjet ®er Stumi^
bcr ïproteftant. ber Vianet. bet 3urift.
®cr (5)co0ro|)S ®et êtubent ®er ïlftrofog 1)
bet ^Potagrap:^. ber ïpotient. ber ï^colog.
®et 3biot
bcr 3eïot 2).
®et @9mnafio^, bcr ^^tlofoti^, bet fiatf)oIit, ber ^Iftronom 3), ber ffiabett.
d) Eenige namen van volken (SBoIfcrnotncrt):
®et ®aiet Beier, ®erïpommer Fommeraan, ®et ®tir6ar barbaar,
bcr Jïaffer Kaffer, ber Ungar Hongaar, bet2;a(t)tar Tartaar.
Opmerk. De woorden, die op e, er of op den toonloozen uit-
gang ar (b. v. Ungar) eindigen, nemen alleen n aan, al de
overige woorden hebben en.

Oefeningen. Schrijf op den genetief enk. en meerv. van:
Weilt Slcffc, bein §err 4), jein golfe, unfer Sicgent, euer ^ïlbDofat, i^r
6rbe, biefer gronjofe, Sf)r patient, jener Sroat, fein ©ötjc, meieret 5ßa:
rogtap'^, biefer
4) sierrenwichelaar. 2) ijveraar. sterrenkundige, 4) Hel subst. .§err
neemt ia 't enkelvoud alleen n, in 't meervoud meestal en.