Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het zelfstandig naamwoord.
Sttöftanttt).
§ 1.
Evenals bij ons worden de zelfst. nw. in het Hoogduitsch
sterk of zwak verbogen. Sterk, wanneer de gen. enk. door eß
of 8, zwak wanneer hij door cn of n wordt gevormd. Bij ons
echter hebben de zwakke zelfst. nw. alleen in den genetief en
of n; in het Duitsch komt deze uitgang ook in den Datief en
Accusatief voor. Voorbeelden:
Sinjal)!:
91. De mensch Scr SJlcnf^ De bode ®er Sotc ®cr Sater, Raffer
des menschen be§ 9Keitfd)cn des boden be§ SBotefi be§ SBaiern, Raffern
den mensch bent 9Kenic[;cn den bode bemSBoten bemSaiern, Raffern
ïï. den mensch ben SKenfc^en. den bode ben SSoten. benSaiern,Raffern.
Weï)r3at)l:
5}. ®tc ï)lenfc^en, SSoten, Saiern, Raffern,
t»«
ben
bie ......-
Opm. 1. Als voorbeeldeii van sterke verbuiging kunnen alle
woorden der vorige paragraphen dienen.
Opm. 2. Geen enkel onzedig woord is zwak.
Opm. 3. Alle vrouwel. woorden blijven in 't enkelv. onveran-
derd (zie bl. 5); in 't meervoud hebben ze byna altijd cn of n.
Opm. 4. In 't Hoogduitsch worden veel meer woorden zwak ver-
bogen dan in onze taal. Welke woorden ziyn in 't Neder-
landsch zwak?
Zwak worden verbogen:
a) De volgende eenlettergrepige substantieven:
®er Sï^n voorvader,
ber 33är beer,
ber 33ouer boer,
bet ß^tift christen,
ber Sint vink,
ber gürft vorst,
ber (Sed gek, zot,
ber ®raf graaf,
ber §elb held,
ber §err heer,
ber §irt herder,
ber Wenf^ mensch,
ber moor,
ber ïiarr zot, nar,
bet Cci^ë os,
bet ïPrinj prins,
ber ©(i^enf kastelein,
bet SE^or dwaas.