Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
ken niet af 3). - Mijn oom is vriendelijk en zachtaardig 4);
niettemin kan hij tusschenbeide opbruisen 5), wanneer iemand
zijne goedheid misbruikt 6). — Uw buurman is wel is waar
rijk; nochtans gQeft hij aan de armen geen penning. Zijn
broer is niet rijk, maar deze ondersteunt 7) den behoeftige 8)
gaarne. - Men leeft niet om te eten, maar men eet om te leven.—
Mijn vriend is niet alleen niet ryk, maar hij is arm.—De kerk
begint om negen'uur, 't is nu reeds kwartier over negen; by-
gevolg zullen we te laat komen; en aangezien ik niet graag
stoor 9), blijf ik thuis.—Daar het regende, nam ik mijne para-
plu 10) mee; nauwelijks echter was ik buiten de poort, of het
weer klaarde op 11).
1) untoiffenb. 2) warnen. 3) ablegen. 4) (anftmütig, 5) auffahren.
6) niißbraucften. 7) nnterftilljen. 8) bürftig. 9) jtören. 10) JHegenjcftirm.
11) fidft oufilären.
3.
AI vertelde de koning zelf my die geschiedenis, ik zou ze (Acc.)
toch niet gelooven. - Alhoewel hy eene schoone stem heeft,
hoor ik hem toch niet graag zingen, wijl het hem aan gevoel (Dat.)
ontbreekt. - Het leven is kort, laten wij ons dus haasten 1)
het tegenwoordige oogenblik 2) met wijsheid te genieten. — Het
is wel is waar gemakkelijk iemands roem te bezwalken 3),
maar het is moeilijk roem te verwerven 4). - Naardien ik
vermoedde", dat hij niet komen zou 5), zond ik een' bode om
hem te halen ; maar ook deze kwam onverrichter zake 6) terug.
Nadat hij de vijanden had overwonnen 7), verdeelde hij het land
onder zijne generaals (Acc.). — Sedert het rijke Amerika ontdekt
is, zijn de Spanjaarden 8), de ontdekkers en eerste bezitters
van dit werelddeel, arm geworden.—Het glas is zeer broos 9);
derhalve breekt 10) het licht.-Deze boom heeft nooit gebloeid;
bijgevolg kan hij ook geene vruchten dragen.
1) Vertaal: haasten wij ons. 2) bie ©egenwart. 3) bejubeln. 4) er=
werben. 5) werbe. 6) uuberricftteter ®tnge. 7) befiegen. 8) ber Spanier.
9) fprbbe. 10) jerbre^en.
4.
Toen de Transvalers 1) zagen, dat de Engelschen voor hun-
ne rechtmatige 2) klachten 3) doof bleven, grepen zij naar (ju)
de wapenen.-Toen (ba) ik een kind was, sprak 4) ik als een
kind, zegt Paulus.—Het begint koud te worden, derhalve willen
we naar huis gaan. - Ik wist zelf niet, of ik weggaan dan of