Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
nen gelyk de u by ons in kunnen, gunnen; tenvül de 5 in f)öfijc^
evenzoo vfordt uitgesproken als de eu in 't .Nederl. keus.
In de volgende woorden klinkt ft als ee (in kleeren), en ö als
eu (in keus) :
nagein nagelen, etn ^Sreneë fi(eib een löbltd^ loffelijk,
©etnaISc schilderij, haren kleed, criöfcn verlossen,
hanen, ©lafer glazen, »ergröfeern vergrooten,
roa^Ien kiezen, §öt)te hol, entblöBen ontblooten,
enz.
omdat de o in 9?oget, malen, §af)n, aöa^f, §oar, 6Ia§ en de o in
■^ofjt, So6, loë, gtofe en 6I0B volkomen of helder zijn.
De volkomen of heldere uitspraak van a, e, 0 en m wordt bij
ons in gesloten lettergrepen door verdubbeling van den klinker
aangeduid; de klinker wordt dan gerekt genoemd. In 't Hgd.
komt de verdubbeling van a, e en 0 zelden 1), die van u nooit
voor. — Dikwyis wordt de volkomen uitspraak door eene in-
gelaschte ^ aangeduid, b. v. in:
taljl kaal, fflJe^l meel, 2o^n loon,
TOat)l maal, Cctim leem, ®oï|n zoon.
De onvolkomen uitspraak van een' klinker wordt in 't Hgd.
zeer dikwyis door verdubbeling'van den volgenden medeklin-
ker aangeduid, b. v.
Söaü bal, Öett vel, BoII vol,
iBett bed, goïï val, er füDt hy vult.
Vgl. ©tatt en ®tal)l, §etr, t)el)r en f)er, gott en fat;!, Somni en
la^m, an en ïtfjn, id) ïann en Sïaï;n, etc.
De uitspraak van den tweeklank ci ligt tusschen ai en ei.
Spreek uit: metn, jein, SGBein, rein, !(etn,'Sc^etn.
®u wordt uitgesproken als ui, dus ook gelyk öu (zie vor.
bladz.), b. V.
Êuter uier, trcu trouw,
SSeute buit, SReue berouw.
3c wordt in uitheemsche woorden als tweeklank uitgespro-
ken, dit is : i en e worden afzonderlek uitgesproken. De woorden
© Warie, etc. z^jn dus in 't Hgd. drielettergrepig, gamitie,
(Smtlte, Sotaüier vierlettergrepig enz.
1) SI wordt verdubbeld in: älai^en (Alien), Slat, Slat, Slaê, ^aar, ÏKooS (rivier)
<lJaot, ©oaï, ©oat en Staat.
g wordt verdubbeld in: Seete (bes), SBeet, .geer, Jtlee, Jïtateet, (eet, TOeet, fftcebe,
Weet, Seele, , ïeer, ©t^nec, See, Slßec, Sltmee, S^aiiffee, Oaleere, Oitt
Wlo^iftt, Zfftt.
O wordt alleen in : Boot, SBÏOoi' en SOiooê verdubbeld.