Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Al maakt hij wang en leden stijf
En jas en mantel wit,
Verkleum' slechts nooit ons 't hart in 't lijf,
Waar de armoe schreit en bidt.
Die werk en brood aan de armen geeft,
Wis, dat hij 's winters vroolijk leeft.
__Ter Haar.
49. JAN STEEN EN DE KUNSTKOOPEP,
De schier altijd openstaande deur der woning op de Lan-
gebrug^) maakt het ons gemakkelijk door te diingen tot wat
voor eiken kunstenaar een heiligdom is, zijne werkplaats,
hetwelk echter hier niet alleen voor gewone werkzaamheden,
maar ook nog tot veelzijdig ander gebruik minder ingericht
is dan wel gebezigd wordt. Immers draagt het vertrek de
duidelijkste sporen, dan niet alleen Jan Steen er zijne voor-
treffelijkste werken penseelt, maar dat ook diens gezin —
wellicht omdat geene andere kamer in de overigens vrij
ruime woning eenig gemak of eenige gezelligheid aanbiedt —
er den ganschen dag vertoeft, er de huiselijke bezigheden
verricht, voor zoover daaraan hier wordt gedacht, er eet en
drinkt, voor zoover de noodige giondstof daartoe hier voor-
handen is. De nacht alleen wordt niet hier doorgebracht,
maar waarschijnlijk in gindsche opkamer, waarheen men
langs eene opene trap in den hoek opklimt en die met
eene balustrade, gedragen door houten kolommen, een eind-
weegs in dit vertrek uitsteekt. Het is hier overigens hoog,
ruim en licht. Langs den gebeeldhouwden mantel van den
breeden schoorsteen zijn een aantal tinnen en aarden kannen
aan koperen haken opgehangen, terwijl op don bovenrand
eenige porceleinen schotels staan geschaard, alles afgewis-
seld door eene menigte kleinere voorwerpen, zooals tabaks-
pijpen , kandelaai-s, aardewerk, muziekinstrumenten, prentjes
enz.. Voor den schoorsteen is eene zwarte eikenhouten tafel
In Leiden.