Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
golven doffer en droeviger op het strand breken, a\sof ze
berouw gevoelden over hare woeste, roekelooie daad.
Alles is voorbij. Boshoom-Toussaint.
47. — zon en vs/olken.
Wolken zie ik, grauw en dicht,
Die des hemels blauw ontluistren,
En die voor mijn' bVik verduistren
't Schijnsel van het zonneVicht.
Maar de zon is niet gebluscht :
Boven 't zwart dier wolkgordijnen
Staat zij onverzwakt te schijnen
In verheven, kalme rust.
En eens brandt haar sterke gloed
't 'Wolkfloers weg. Dan ziet zVj weder.
Vriendlijk op onze aarde neder
En brengt vreugde in ons gemoed.
Wolk en zonl gij zegt mVj aan,
Dat zoo telkens ook de waarheid
Wordt omfloerst, doch dat haar' klaarheid
Schuilen kan, maar niet \evgaan.
Laurillard.
48. - WINTERLIED.
De winter is een stuursche \enl'
Hi] kleurt de velden gr\js',
Zijn' woning is een legertent,
Gespannen over 't ijs-,
Zijn gangpad is de waterbaan-,
Daar draagt hij ijzren \\euge\s aan.
Zijn helm ot muts, een ijs\)eerVop,
Dekt half zijn gram gelaat-,
Daar draagt hij zih'ren pMmen op,