Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
onderscheidene soorten aan de rotsklompen vastklemmen.
Men dringt er door heen en ontwaart hooger-op slechts ver-
strooide dennen, die zich gedurig in dwergachtige gedaante
vertoonen, om eindelijk geheel te verdwijnen. Maar de helling
van den berg is er met heerlijk bloeiende alpenrozen ge-
tooid, en hoog gelegene alpenweiden met hare geurige krui-
den stijgen opwaarts tot aan de kiistallen gletschermassa's
of tot aan de kille velden van altoosdurende sneeuw, die
als een blanke diadeem van schitterende parelen de fiere
bergkruin omspannen.
A. Winkler Prins.
5. - HET VROUWEZAND.
»Aan bakboord in, aan stuurboord uit!
Weg met dat nietig graan!"....
Zoo sprak een weduwe, in sameet
Met paarlen overstikt gekleed,
Vergramd een' zeeman aan.
Niet éen in 't schatrijk Staveren,
Zoo maatloos rijk als zij:
Haar schepen ploegden elke zee
En voerden van de verste reê
Steeds nieuwe schatten bij.
»Nu brengt" — beval ze eens grillig, trotsch
»Nu breng van 't Noordsche strand
Mij 't edelst', dat uw oog aanschouw'."
Geen dure prijs die 't mij onthou', —
Ga, dien mij met verstand!"
Toen had de scheepsvoogd lang gewikt
Bij onbeslist besluit —
In 't eind' — »Wat zou er boven 't graan,
De glorie van 't Noordoosten gaan?"
Zijn weifelen had uit.