Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
O broeder, mijn broeder!
In naam onzer moeder,
Ik liet u van kou en van honger vergaan:
Ik lij zoo inwendig
En sterf zoo ellendig:
Ach! klaag mij bij God in den hemel niet aan!
Th, Van Rljswijck.
43. - EEN ONWEDER.
Het is midden in den zomer. Het fraaie weder heeft u
uitgelokt, om u reeds vroegtijdig op weg te begeven en eene
verre wandeling te doen, In een aangenaam oord, eenige uren
van uwe woonplaats gelegen, wilt gij den dag doorbrengen.
Er is volstrekt geen wind: geen blaadje beweegt zich, en
de scherpe zonnestralen, krachtiger dan ooit door het witte
zandpad teruggeworpen, zijn hinderlijk voor uwe oogen. Gij
zoekt de schaduw; maar ook hier vindt gij de gewenschte
frischheid niet, en gij zegt bij u zeiven:
»De lucht is drukkend!"
Verbazend groote zweetdroppelen vallen van uw voorhoofd.
Sufferig en ontstemd stapt ge langzaam voort, alsdroegtge
looden schoenen. Gij ziet omhoog en ontwaart eenige kleine
witte wolkjes, die met gepluimde zoomen aan het uitspansel
drijven. Het zijn zoogenaamde vederwolkjes. Het aantal be-
gint te vermeerderen, en, als gij de plaats uwer bestemming
bereikt, bemerkt gij, dat de hemel een witachtig voorkomen
heeft.
Hijgend treedt gij de zaal van het logement binnen, om
u in het koelste hoekje met een glas bier te verkwikken.
Gij laat er het middaguur verstrijken. Thans hebt gij moed,
om u weder in de warme buitenlucht te wagen. Koni aan I
thans maar onder het schaduwrijke loof der beukenlaan door
naar den berg — eenen opgeworpen aardheuvel — die hoog
boven het bosch uitsteekt, en waar gij naar alle kanten een
onbelemmerd uitzicht hebt. Gij komt er en ... .