Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
pen, niet aclitende op de stekels, die hem het hooggegloeid
gelaat schramden of den kleurigen lijfrok en de zijden ban-
den om zijne hozen verscheurden. Het korte, maar scherpe
staal fonkelde hem in de van jachtdrift trillende vuist. Erva-
ren in 's keizers dienst — en Karei is een hartstochtelijk
jager — deed hij slechts eenen enkelen stoot; maar die stoot
was gewis en trof het krimpende wild in het bonzende hart.
Nu trekt hij bedaard het korte, vinnige moordtuig uit de
bloedende wonde terug en wischt het met eene bedaardheid,
die de triomfante vreugde op zijn gelaat schijnt te willen
logenstraffen, op de bruinroode haren van het geveldeedel-
wild af, totdat het weder smetteloos en glanzend is.
En nu stoot hij in zijnen horen — triomfeerend en krachtig.
Op dat aanhoudend geschal van lang-aangehouden schette-
rende tonen rent alles, wat daar in den omtrek is, op hem
toe, en de anderen volgen en verzamelen zich rondom het
algemeene brandpunt, zooals de verspreide stralen vaneenen
grooten cirkel. Hofdijk,
42. - TWEE BROEDERS.
O broeder, mijn broeder!
In naam onzer moeder.
Ik kom hier zoo naakt en zoo hongerig aan;
Gij baadt in genugten,
Ik krimp van verzuchten:
Ach, laat mij van kou en gebrek niet vergaan.
Zoo klonk eens bed'laars bange klacht
In 't holste van den winternacht
Voor *t huis van een vermogend heer.
Het was een naar en ijslijk weer:
De scherpe noord wind stoof in *t rond,
De stofsneeuw glinsterde op den grond;
't Was alles doodsch en leeg en stil.