Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
naburige hoeve des morgens naar den beukeboom staarden,
zagen ze, hoe de hooge top van den dierbaren boom ver-
brijzeld naar beneden hing en hoe zijne grijszilverige schors
tot aan den voet van den boom gespleten was.
Kind, jongeling, meisje, man en grijsaard treurden om
den gevallen vriend. De val van den boom is ook de va!
geweest van veel vreugde, veel liefde, vee! goeden raad en
veel ïessen, uit de ondervinding geput.
A. Spier/ers Jr,
2. - VROEG EN LAAT.
't Open Roosjen, rijk van blad.
Zei aan 't nog gesloten knopjen.
Dat aan 'tzelfde steeltje zat:
»Zie eens, dik onaardig propjen,
Zie, hoe luisterrijk en schoon
Sprei ik al mijn' schat ten toon!"
't Knopjen zvs'eeg en hoorde 't aan;
Maar de middag kwam haar wreken.
Deed* heur' boezem opengaan
En de volle roos verbleeken.
Hoop en dartelend Genot,
Ziet uw beeld en 't menschlijk lot!
Bilderdijk.
3. - BLOESEM EN VRUCHT.
De winter was voorbijgegaan,
De lieve lente kwam, zij strooide in hof en gaarde
Weer kruid en bloemen rond en toog de ontwakende aarde
Het kleed des nieuwen levens aan.