Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
»Leg uw hoofdjen nog wat neder,
»Tot de zon door *t venster lacht. —
»Moeder, moeder!... 't is een kindje ...
»Hoor____daar spreekt het... hoor eens aan ..,
»'t Roept mij!... 't wil vast spelen ... zal 'k maar
»Met dat kindje .. . medegaan?" ...
Stil is 't... de arme moeder luistert
Naar de stem, die *t wichtjen riep,
Tot de morgenzon door 't venster
Lichtte op 't kind, dat... eeuwig sliep!
't Wintert aaklig... in heur' woning
Heeft ze vuur, noch brood, noch licht —
Arme moeder! waart gij ook maar
Ingeslapen — met uw wicht!
Van de Weghe.
37. - EEN STORM.
't Is één uur na middernacht. .
In het Over-Maassche daar had hij zich gelegerd, c/e s/om.
Daar stonden de populieren en esschen en wilgen in ge-
stadigen ootmoed voor hem te buigen.
Doch, zich verheffende uit zijne rust, huilend als een ver-
scheurend gedierte, vloog hij overeind.
Den slanken esch greep hij bij den voet en rukte hem neder.
En de andere stammen bogen dieper, doch sidderden in-
wendig bij het voelen van de ijzeren vuist, die hen kraken
deed.
En wat hem stoorde in zijne woeste vaart dat slingerde
hij met kracht ter aarde.
Voort! hij moet zich baden in den breeden vloed!
Voort! dien knootwilg gesmakt in de klei!