Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
28. - GAAT GE LANGS DEN KLAREN VLIET.
Gaat ge langs den klaren vliet,
Knaapje, speelziek nog van zin,
Roer zijn helder water niet,
Werp geen tak of steen er in;
Spiegel u in 'tglas en zeg:
Dat ik 'thart bewaar'
Als de beke, rein en klaar.
Knaapje lief, zoo schoon en teer.
Gaat gij in het veld of bosch,
Trap het roosken dan niet neêr.
Ruk het van zijn' stam niet los,
Maar bezie het lang en zeg:
Blijv' mijn aanzicht frisch
Als het blozend roosken is,
AVant een God is overal:
In het tenger bloemgewas,
In den wilden stroom van 'tdal,
In de beek met effen glas, —
En de kleinste halm der lent'
Vat in zich gewis
Altijd een geheimenis.
Van Blieslandt.
29. - DE CATACOMBEN VAN DEN ST. PIETERSBERG.
Het is reeds vele jaren geleden, dat ik zelf in dit doolhof
van gangen werd rondgeleid. Maar de ontvangen indruk is
nog even levendig, alsof het eerst voor weinige dagen had
plaats gehad. Het was in den zomer van 1829. Ik was toen
nog zeer jong. Met eenen kleinen ransel op den rug door-
wandelde ik gedurende eenige weken met een mijner broe-
ders een gedeelte onzer toenmalig zuidelijke provinciën. Wei-
nig kon ik toen denken, dat ik, twee jaren later, wederom