Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. - DE BEUKEBOOM VAN HET DORP.
Boven al de rond hem staande boomen stak hij zijne kruin
uit. Met den nederigen dorpstoren scheen hij te wedijve-
ren, wie van beiden het naaste bij de wolken komen zou.
De armpjes van drie knapen konden nauwehjks zijnen recht-
opgaanden stam omspannen; de schaduw, welke zijne kruin
van zich wierp, besloeg eene oppervlakte, die het knaapje
niet omrennen kon, zonder op't einde ademloos neer te zijgen.
Iedereen had den majestueuzen boom lief, en de dorpe-
ling wees hem fier den vreemdeling aan als een wonder
van Gods schepping.
Des morgens, als de zon uit het oosten hare stralen op
den beukeboom wierp, scheen zijne kruin, door dauwdrop-
pels bepereld, een onmetelijk groot bouquet, met diaman-
ten , sterren en bloemen doorzaaid, en des avonds, als de
laatste gloed -zijne bladeren en takken bestraalde, was hij
als door eenen fluweelen mantel met purper en gouden
vlammen omhangen.
In den winter gelijk in de lente, in den zomer gelijk in
den herfst was de beukeboom de vergaderplaats van de
schooljeugd en de jongelingschap.
Aan de eene zijde en niet verre van den boom strekte
zich eene watervlakte uit, die in den winter aanzienlijk
wies en zelfs tot aan den stam reikte. De effen ijsvloer
was de heerlijkste plaats, welke men vinden kon, om schaat-
sen te rijden, en vandaar dan ook, dat knapen en meisjes
nog dikwijls op de gladde baan rondzwierden, als de maan
reeds haar zilverig licht door de beijsde takken van den
beuk wierp.
Zoo haast kwam de lente niet, of de kinderen klapten
in de handen en begroeteden vrooÜjk de groene botten van
het loover. Men speelde vrij en onbezorgd buiten den school-