Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
25.-TWEE SCHETSEN UIT DEN HOLLANDSCHEN SPECTATOR.
I. de knorrepot.
Onder al de meesters, die het moeilijk is te dienen,
blinken uit de knorrepotten, een ongelukkig soort van men-
schen, Wien alles in den weg is, en die zich zeiven tot een
ondraaglijken last strekken. Dit karakter vind ik in een
Fransch tooneelstuk zoo natuurlijk en duidelijk voorgesteld,
dat ik denk mijnen lezer te zullen verplichten, met hem
eene losse navolging daarvan mede te deelen. Het zal eene
samenspraak wezen tusschen eenen dokter en Jan zijnen
knecht, die hem na een kort oponthoud de deur opent.
Dokter. Hoe, drommel, heb ik het weer met je, kerel?
Moet ik hier dan altijd een paar uren voor de deur staan?
Jan. Ik was bezig in uw* tuin, mijnheer, en zoodra heb
ik de bel niet gehoord, of ik ben zoo schielijk komen loopen,
dat ik op mijn' neus ben gevallen.
Dokter. Ik wou, dat je den hals hadt gebroken; jou
rekel! Waarom, drommel, laat je de deur niet open?
Jan. Maar hebt ge dan vergeten, mijnheer, dat ge me
gisteren uitgescholden hebt voor al wat maar leelijk is,
omdat ge de deur open vondt? Is ze toe, zoo kijft ge; is ze
open, zoo kijft ge ook; ik weet niet, hoe ik het langer
stellen zal.
Dokter. Hoe je het stellen zult, schobbejak ? Hoe je het
stellen zult, deugniet?
Jan. Maar bedaar toch, mijnheer, en zeg me tenminste,
of ik, als ge weer uit zult gaan, de deur open zal laten?
Dokter. Neen.
Jan. Zal ik ze dan toehouden?
Dokter. Neen.
Jan. Ja wel, mijnheer, al was het om mijn leven te doen,
zoo moet evenwel eene deur open of toe zijn; kies maar,
hoe ge het hebben wilt.
Dokter. Ik wil, ik wil----heb ik je dat niet meer dan
duizendmaal gezegd? Je durft hier nog met me komen