Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
21. - M E I D A G.
Nu draaide 'twindjen roet de zon
Door 'toosten heen naar 'tzuiden;
Dat is zoo goed a!s 't wezen kon
Voor al de buitenluiden.
Het blaadjen rolt zich uit den knop,
Het veld wordt groen, het zaad schiet op.
De nachtvorst zal 't niet plagen:
Wij krijgen warme dagen.
Wij hebben lang genoeg gezucht,
Als werden wij vergeten:
Daar komt op eens de zachte lucht....
Nu willen wij 't niet weten;
Maar menigeen heeft vaak gezegd:
De koü is naar, dat weer is slecht!
Als moesten wij 'tniet loven.
Als kwam het niet van boven.
Zoo staan we daar beschaamd, niet waar?
Hoe zullen we ons verschoonen:
De lucht is warm, de lente is daar,
Het groen komt zich vertoonen.
Och, lieve Heer! zie gunstig neer 1
Wij klagen nooit ons dagen meer;
Wij willen dankbaar leven.
Och Heer! wil ons vergeven.
Beefs.
22. - EEN WARINGINBOOM.
(Een woudreus der tropische gewesten.)
Moeielijk zou de getrouwste beschrijving een juist denk-
beeld van dat reuzengevaarte, van dien chaos van groen,
stammen, takken en wortelen kunnen geven. Op verren
afstand alleen kon men zich van de hoogte vergewissen: