Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Alleen een* groote ster re
Keek door den mist liem aan,
Gelijk een oog vol weemoed.
Verduisterd door een' traan.
Hij vlood gelijk de vogel,
Die, door een' pijl bezeerd,
Nog bloedend voort wil vliegen,
Maar nooit naar 't nestje keert.
Daar staat 't verlaten huisje
Nog in het distlig duin:
Het kruid schiet uit de steenen;
De mol wroet in den tuin.
Rosalie Löveling.
19. - DE BRIEF AAN DEN RECRUUT.
Niet verre van het Zoerselbosch , eenzaam en vergeten,
stonden twee leemen huisjes nevens elkander. In het eene
woonde eene arme weduwe met hare dochter; van alle have
in deze wereld bezaten zij eene koe. — In het andere huisje
woonde insgelijks eene weduwe met haren stokouden vader
en twee zonen, waarvan slechts een de jongelingsjaren had
bereikt. Zij waren rijker dan hunne geburen; want zij be-
zaten eenen os en eene koe en hadden veel meer land in
pacht. Evenwel — de bewoners der beide hutten — want
het waren hutten — vormden sedert lange jaren slechts een
enkel huisgezin, elkander wederzijds beminnende en elkander
helpende, waar het nood gaf. Jan en zijn os werkten ook op
het veld der arme weduwe, Trien haalde ook het voeder voor
den os en ging wieden en hielp oogsten voor hare geburen,
zonder dat ooit in deze lieden de gedachte ontstaan was, om
te berekenen, wie het meest voor de andere had gedaan.
Eenvoudig, onwetend van alles wat daarbuiten onder den
zwoegenden menschenzwerm omgaat, leefden zij, tevreden
Op de heide in het Kerapenland (in België).