Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Daar stond het vriendlijk huisjen
In roode schemertint
En blikte naar de baren,
Als wachtte 't op het kind.
De stormen zijn vergeten,
De thuiskomst is zoo zoet!
Hoe schittert 't kleine venster
In d' avondzonnegloed!
Hij komt; hij stoot aan 't deurken,
Dat hem geen' weêrstand biedt,
En staart en zoekt in 't ronde,
Maar vindt zijn' moeder niet!
Hij zag er slechts een' zonstraal,
Die door een spleetje scheen,
Waarin de stofjes glansden
En wemelden dooreen.
Hij zocht in 't eenzaam hofken-:
Waar was zijn' moeder, waar?
Zijn lip dorst het niet vragen,
Zijn herte woog zoo zwaar.
Ach, 't gras groeide op heur terpje,
En, of nu 't onweer woedt,
Het kan haar' rust niet storen:
Zij sluimert er zoo zoet!
De wind blies door de zeilen:
Het schip vertrok weêrom;
Maar niemand dacht aan 't knaapje,
Dat langs het scheepstouw klom.