Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Deze pelgrim zijn wij Menschen,
Noordenwind is Tegenspoed,
Die ons vlijtig toezien doet;
Maar het ware een' zaak naar wenschen,
Dat men zoo oppassen kon
Tn des Voorspoeds Zuiderzon.
Maertz ^ Me eeuw.
17. - DE TIJGER OP JAVA.
't Was een schoone en heldere nacht: millioenen starren
fonkelden aan den onbewolkten hemel, en de volle maan
verspreidde een zacht, maar schitterend licht, zooals zij
het alleen tusschen de keerkringen vermag. En toch drong
het slechts met moeite hier en daar door de donkere gewel-
ven der hoomen, wier witachtige grijze, loodrechte stam-
men. als zoovele zuilen de groene bogen schenen tedragen,
't Is alles stil in 't rond; maar 't is de stilte van eenen
Indischen nacht. De volle middag is daar het beeld van den
dood — de nacht dat van kalme beweging en levende rust.
Altijd hoort gij iets. Nu eens oefenen talrijke nachtinsekten
onvermoeid hunne geluidorganen — dan weder zingen ontel-
bare krekels, in de struiken verspreid, op schelle tonen
eenen avondzang — daar belasten honderden padden en kik-
vorschen zich met de baspartij — nu en dan mengt zich
het eentonig geschreeuw van de hagedissen (gekko's) er
tusschen, die het rieten dak onzer hut bewonen. Maar ziet —
daar wordt plotseling dit gansche orkest overschreeuwd door
een klagend gehuil, al sneller en scherper, al snijdenderen
harder. V/ij vlogen naar buiten, om te onderzoeken, wat
het was. Het geraas hield aan, maar bleek nu op eenen
aanmerkelijken afstand diep in het woud zijnen oorsprong
te nemen. De Javanen, die ons vergezelden, ontvouwden ons
de reden, 't Was het angstgeschreeuw van de apen", die deze