Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
12. - W I N T E R.
De winter heeft met kille hand
Den populier ontbladerd
En 't frisch tapeet van 't groenend land
Met gras en kruid en spruit en plant
Met rooversklauwen aangerand,
Voor goeden prijs benaderd.
De bloem verplet, hoe zoet van geur,
Hoe ongemeen van stal of kleur,
Hoe wonderbaar dooraderd;
De zon verschijnt slechts om den sleur
Door de eene of andere nevelscheur,
Verlaat zijn bed naar willekeur
En kijkt eens over de onderdeur:
Zijn rijtuig staat ontraderd.
Bilderdijk.
13. - P L I C H T.
Zoolang een vrij, rechtschapen man
Zijn eigen brood verdienen kan,
Zoolang ook schaam' hij zich een gunstbewijs te vi-agen.
En, faalt het eindelijk aan zijn' macht.
Voor 't minst behou' hij moed en kracht.
Den honger, die hem nijpt, met waardigheid te dragen.
Bilderdijk,
14. - HET ZONNETJE VAN BINNEN.
Het zonnetje schijne zoo helder als ooit.
Het koestere heuvels en dalen.
En alles, waarmede de schepping zich tooit.
Vergulde het met zijne stralen, —