Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
menschen zouden er mede spotten en denken, dat hij een
gierige pintheuker was. Hij kleedde zich nu deftig in ghm-
mend zwart of bruin laken en droeg glad gepoetste laarzen.
Was alles nu in orde? Och neen: het eene kwam nog voor,
het andere na, en — eindelijk kwam de deurwaarder, om
den geheelen boél op te schrijven, juist toen de man er
ernstig over dacht, of hij wel langer zonder koets en paar-
den kon blijven. Thineus.
11. - SLANGEN OP CEYLON.
Liefelijk gewest, door de natuur met heerlijkheid en pracht
gesierd waar zij met milde handen hare schatten uitdeelt!
Aanlokkelijk land, dat de vriendelijk zegenende hemel gedurig
toelacht en de eeuwige lente tot hare woonplaats heeft ver-
kozen! Nog veel aanminniger zoudt gij wezen, zoo men,
onbevreesd voor dit gevaarlijk ongedierte, al de vermaken,
die gij gulhartig aanbiedt, konde genieten,—^ zoo men, onbe-
schroomd voor eenen verborgen dood, zich onder de spelende
schaduw der ruischende toopen ') op het witte zand of tus-
schen de geurig riekende planten konde nederleggen, terwijl
het duizendstemmige concert der schoon gepluimde vogel-
scharen de zinnen streelt en zachte zefirs de wangen koelen. —
O, konde men aan den bebloemden oever van het zilveren
beekje, in hetwelk de geringde kokosboomen hunne lange
bladeren spiegelen, onbevreesd van door den dood te worden
verrast, zich gerust aan den zoeten en verkwikkenden slaap
overgeven, dien het suizen der winden en het eentonig
ritselen der golven over de oogleden spreidt!
Haafner.
') Bosschen.
L. LOEPOLD, Leesboek, VIII, 5de druk.