Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
djren. De man begreep dat en noodigde eenige zijner oude
kennissen bij zich. Maar, toen hij nu de noodige aanstalten
maakte voor zijne visite, begreep hij, dat zijne ouderwetsche
thee- en koffiepotten, zijn porselein en zijne glazen een droe-
vig figuur zouden maken op de nieuwmodische mahonie-
houten tafel, en dat bier, 'tgeen hij anders zijnen vrienden
voorzette, geen fatsoenlijke drank was in zulk een fatsoenlijk
vertrek. Hij ging daarom heen en kocht nieuw tafelgereed-
schap, bestelde een half anker wijn en een kistje sigaren, welk
laatste artikel hem de noodzakelijkheid deed gevoelen, ook
een aschbakje te koopen, en daar deze toch niet alleen op
den schoorsteenmantel konden figureeren, kocht hij er mooie
ornamenten bij. De vrienden kwamen en sloegen de handen
van verwondering ineen. Men zat nu in gloria, en de wijn
smaakte lekker en de sigaren smaakten ook goed. Maar toen
men van de eerste verbazing wat bekomen was, maakte
een der vrienden de opmerking, hoe klein de raampjes wa-
ren in het vertrek en hoe daardoor de geheele kamer werd
ontsierd. Wel ja, dat zag de man zelf nu ook. Nu leek het
als eene vlag op eene modderschuit. Hij raadpleegde dus
weer zijnen vriend, den timmerman, die hem volkomen
gelijk gaf en aannam een paar groote ramen met fiksche
ruiten in de plaats van de oude kleine te zetten.
Dit geschiedde; maar nu wierp de zon zoovele stralen
in het vertrek, dat het er niet uit te houden was van de
warmte. Wat raad? De timmerman wist eenen goeden: er
moesten jalouzieën voor de ramen , en de man bestelde die.
Toen deze gereed en voorgehangen waren, hooi'de de man
eens, terwijl hij alleen in zijne mooie voorkamer zat, om
weer eenige gasten af te wachten, hoe sommige voorbij-
gangers den gevel van zijn huis bespott'en. Wel, kijk eens,
zeiden ze, wie zag ooit gekker ding Een gevel met twee
groote ramen met jalouzieën en voor *t overige allemaal kleine
raampjes. Verschrikt sprong de man op en liep naar buiten.
Ja waarlijk, dat leek inderdaad al heel gek. flij schaamde
zich bijna dood en daclit den geheelen avond aan niets dan