Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scanScanned page
uitgaven van j. b. wolters:
Atlas van Nederland voor lei en echiift.......2e druk. f 0^5
P E. Bos, Leerboek der aardrijkskunde, met kaarten.....- 2.50
H. Bonman, Opvoeding en onderwijs, Ie en 2e afl.......- 1)50
H. Bouman, De vormleer in de lagere school.....6e druk. - IjOO
H. Bouman, De vormleer in opgaven en oefeningen, 2 stukjes, i • 0,20
H. Bouman, Aanschouwelijk onderwijs, 12 platen ... 2e druk. -
H. Bouman, Handleiding bij het.aans. onderwijs. ... 2e dnik. - 0,50
H. Bouman, Leesboekjes met plaatjes', 4 stukjes . . 8e druk. è- ■ 0)20
A. Brontsema van Eikema, Eerste en tweede boekje. 3edruk. i - 0,25
B. Brugsma, Schetsen uit het natuurleven......6e druk. - 0)30
F. C. Brugsma, Statist. Atlas der Nederlanden .... 2e druk. ■ 3,00
F. C. Brugsma, Atlas der Nederlanden........6e druk. - 1)00
H. W. Dijken, Vlinders voor 't jonge volkje . ^ . . . 3e druk. ■ 0,20^
H. W. Dijken, Woorden en zinnen voor taal en stgl, 7 stn. . - 0,07-
C. F. van Dugl, Oefeningen in 't Nederlandsch .... 2e druk. - 0,50
Dr. W. Gleans, Leerboek der meetkunde.......3e druk. - 1)25
J. J. A. Goevemeur, Fabel- en versjesb. met pl. 4 et., 6e druk. è- - 0,25
de Groot, Leopold en Rijkens, NoderL letterkunde . . 3e druk. - 3,75
K. Hofkamp, Vertellingen van een torenwachter ... 5e druk. - 0,30
K. Hofkamp, Klokjes, nieuwe vertellingen......4e druk. - 0,25
K Hofkamp en Haarman, schrnfcursus, 2 stukjes. . 2e druk. k ■ Oj25
Kaart van het koningrijk der Nederlanden in 9 bladen 2e druk. - 10,00
Ti. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (iV Meiregen . . . 5e dnik. - 0,25
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool,(2) Dauwdroppels 6e druk. - 0,25
L. Leopold, Leesb. v. d, volksschool, (3) Sneeuwvlokken 6e druk. - 0,25
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool,(4) Mosroosjes . .10e druk. - 0,25
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (5) Wildzang . . 4e druk. - 0,30
L. Leopold, Leesb. v. d. volksschool, (6) Stofgoud ... 9e druk. - 0,30
L. Leopold, Leesb. v. ï volksschool,(7) Bonte Steenen 5e druk. - 0,30
L. Leopold, Blaren van allerlei boomen........3e druk. - 0,30
M. Leopold, Natuurgenot...............4e druk. - ' 0,30
M. Leopold, Opvoeding in huis en school.......4e druk. - IjOO
M. Leopold, De Tolk, Bloemlezing ter vertaling........- 1.00
M. en L. Leopold, Een sleutel. Big van prozastukken.....- 1»50
Dr. J. C. Matthes, Nederl. taal- en spelregels.....3e druk. - 0,50
Nuiver on Reinders, Oude geschied, en middeleeuwen . 2e druk. - 0,30
Nuiver en Reinders, Nieuwe geschiedenis.......3e druk • 0,30
Nuiver en Reinders, Vaderl. geschiedenis.......3e druk. - 0,30
Rekenboek voor de volksschool, 6 stulyes.....2e druk. a - 0,20
R. R. Rijkens, Aardrgkskunde van Nederland .... 2e druk. - IjOO
R. R. Rijkens, De reiziger..............4e druk. - 0,30
R. R. Rykens, Schoolatlas van Nederland.......3e druk. - 2,00
R. R. Rijkens, Beknopte aardrijksk. van Nederland . . 2e druk. ■ 0,60
R. R Rgkens, Kleine schoolatlas van Nederland ... 2e druk. - 0,35
School!)ide, de, Tijds. voor onderwys en opvoeding 1874. ... - 3,75
Schlez. Natuurligke leestoon, door B. Brugsma . . . .10e druk. - 0,26
G. Tiemersma, Taaloefeningen voor de volksschool.......- 0,25
K. A. Wagner's Bgbelsche verhalen, 2 stukjes . . 14e druk. i - 0,30
H. Witte, Plantkunde voor school en huis, 2stukjes. 2edruk. a - 0,30
Dr. Wynne, Overzicht der Algem. Geschiedenis.... 7e druk. - 1,75
Dr. Wiinne, Beknopte Geschiw. v. k Vaderland ... 3e druk. - 1,75
Dr. Wijnne, Vaderlandsche Geèchiedenia.......4e druk - 3,90
J. Worp, Liederen voor mannenkoor.........3e druk. - 0,75
.1. Worp, De zingende kinderwereld 4 at.......4e druk. ik • 0,65
J. Worp, Liedjes voor twee stemmen.........2e druk. - 0,30
J. Worp, Twintig driestemmige liederen . ......2e druk. - 0,30
J. Worp, Zangboekjes, 4 deeltjes..........6e druk. i - 0,30
J. Worp, Wenken M de zangboekjes ........2e druk. • 0,25
J. Worp, Een Lentedag, zonder begeleiding.....2e druk^ 0,50