Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
z f g e n.
Dien God met deugd, verstand, gezondheid, rijkdom, vrede
En met de gaaf daarbij van 't recht gebruik daarvan
Heschonk, brengt, waar hij komt, een' goeden engel mede,
Ja, is een engel zelf en zeer gezegend man.
Poot.
10. - ER WAS EENS EEN MAN.
Er was eens een man, die een eenvoudig, proper voor-
kamertje in zijn huis had. De zoldering echter begon wat
haveloos te worden. Hij raadpleegde daarover eenen tim-
merman, die hem aanried, de zoldering door een plafond
te bedekken. Hij keurde dien raad goed en zond om den
stukadoor. Deze maakte het plafond slecht en recht. Dat
stond nu toch wel wat kaal. Er moest een lijstje om getrok-
ken en eene rosette in het midden aangebracht worden.
Maar, toen het mooie, nette plafond gereed was, bemerkte
de eigenaar , dat het behangsel, van ouderdom vrij wat zwart
geworden, foei-leelijk bij het hagelwit plafond afstak. Hij
zond om den kamerbehanger en het zijn voorkamertje netjes
behangen. Maar nu zag hij naar beneden, en de kamerbe-
hanger maakte er hem opmerkzaam op, dat in zulk een net
vertrekje een planken vloer volstrekt niet paste en er nood-
wendig wel een tapijtje op den grond moest. De man be-
greep dit ook en kocht een tapijt. Maar nu bemerkte hij ,
dat zijne voorkamer zulk een voornaam aanzien had gekre-
gen, dat de oude en ouderwetsche meubels er in 't geheel
niet in pasten. Wat zat er anders op dan nieuwe, mahonie-
houten meubels te koopen? Nu was de zaak in orde, ende
man zat heel vergenoegd in zijne mooie voorkamer.
Ondertusschen, men kan niet recht genieten, wanneer men
alleen is, en vooral niet het volle genot van eene mooie ka-
mer hebben met een plafond, vloerkleed en nieuwe meube-
len, wanneer er niemand bij ons is, om met ons te bewon-