Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
77. - de munstersche vrede (1648).
Nederland is opgerezen
Uit het slijk
En behoeft niet meer te vreezen
't Spaansehe rijk.
't Heeft in 't eind zijn slaafsche keten
Gansch geslaakt
En zijn dwangeloos geweten
Yrij gemaakt.
'tZiet zijn' macht en rijkdom groeien
Wijd en zijd.
Koopmanschap en kunsten bloeien.
Daar om strijd,
't Juichend volk heff' dank'bre handen
Hemel waart,
Nu Filip de zeven landen
Vrij verklaart.
Denk, o Neêrland! aan die helden,
Die hun bloed
Deden stroomen langs uw' velden;
Prijs hun' moed!
Laat met roem de naam dier steden,
Die 't geweld
Van hun zwakken wal bestreden,
Zijn vermeld.
Toon, 0 Neêrland! met uw' zeden
Met uw' vlijt,
Dat ge een' luistervollen vrede
Waardig zijt.
Moed en eendracht in gevaren
Zij de band.
Trouw en vlijt de steunpilaren
Van ons land. Ta» Alphen.