Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
Wij maakten op die zeilen jacht,
't Was Hein, die 't ons beval:
Zij beefden voor hunn' rijke vracht
En stoven naar den wal.
Wij klommen in de booten neêr
Vol ongeduld en moed:
Zij hoorden pas ons schietgeweer,
Of vielen ons te voet.
Toen speelden wij het schoonste spel,
En, niet belust op moord.
Verleenden wij hun 'tleven wel,
Maar sprongen fluks aan boord.
Daar zagen wij de kisten staan,
Daar loech van allen kant
Ons blinkend goud en zilver aan,
Robijn en diamant.
Daar kregen wij de hoofdsom weêr,
Ons uitgeschoten geld.
Door Neêrland aan zijn wreeden Heer
Gedwongen toegeteld.
Wij hadden lang genoeg geduld;
Maar nu, dat marren moê.
Betaalt men ons een' oude schuld
En wat voor 't wachten toe.
Verlaat, Piet HeinI 't Havaansche strand
En kies de volle zee!
Zeil vliegend naar het vaderland
En sleep uw' rijkdom meê!
Ontlaad de schatten, die men wacht.
Verdeel den rijken buit.
Dan zeilen wij, op nieuwe vracht.
Met leege schepen uit.
Van Alphen.