Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
Verzekerden op Loevestein
Den grooten Huigen, buiten duchten
Van in der eeuwigheid te ontvluchten,
Tenwaar' zijn* schrandre gemalin
En drukgenoot en kruishaldin
Een' eerlijke uitkomst had gevonden
En hem van lang verdriet ontbonden.
Zij sprak: mijn lief, mijn levenslicht!
(De tranen stonden in 't gezicht)
Zal dees spelonk uw' glans versmoren.
En is uw deugd dit graf beschoren?
Helaas! maar 'tis vergeefs gesuft.
Hier helpt geen kermen, maar vernuft.
Mijn geest zal nu wat groots bezoeken
Terstond verandert hij in boeken.
De schildwacht draagt dien vetten buit
Op hare beê voor boeken uit.
Een' vrouw belacht al die haar persen
En laat hen op de tanden knersen.
Een vrouw is duizend mannen te erg.
O, eeuwige eer Van Reigersberg:
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe gij den haat hebt uitgestreken -).
Vondel.
76. - verovering der zilvervloot (1628).
Hoezee! Hoezee! de Spaansche vloot
Brengt haren rijksten schat
Den Nederlander in den schoot.
Eer 't Volk gestreden had.
Wat baten goud en zilver daar.
Waar moed en kracht ontbreekt,
Wanneer men in het grootst gevaar
In plaats van vechten smeekt?
') Beproeven. Gefopt, verschalkt.