Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
452
Heemskerk kwam in 't gevecht om, evenzoo de Spaansche
admiraal d'Avila; men vocht nog lang op de St, Augustijn
en de andere schepen, totdat na de aankomst van eenige
versterking de moorddadige strijd op dit schip beslist werd.
De Spanjaarden, dieniet in dien strijd omkwamen en zich
in zee trachten te redden, verdronken daar of werden
doodgeschoten.
Roemrijk was de overwinning der Nederlanders; doch
de dood van Heemskerk belette, dat men van het behaalde
voordeel de gewenschte vruchten trok.
»Het lijk van den vlootvoogd, naar Amsterdam gevoerd,,
bekwam daar in de Oude kerk eene deftige grafstede, met
dit opschrift van Hooft:
»Heemskerk, die dwers door 'tijs en 't ijzer darde streeven.
Liet de eer aan 'tland, hier 't lijf, voor Gibraltar het leeven.'*
74. - MARTEN HARPERTSZOON TROMP.
In het jaar 1610 zwierf een roofschip in de Spaansche
zeeën, waarop een knaapjen van ruim dertien jaren als
kajuitwachter voer. Hard en lastig was de dienst, welken
hij te verrichten had, sober en slecht het voedsel, dat hem
werd verstrekt: en geen ander loon trok hij voor zijne
moeite, dan scheldwoorden en slagen. Maar moeilijker te
verduren dan dit alles, waren de aandoeningen, die den
knaap pijnigden, zoo dikwijls hij zijn lot overdacht; —
want hij had de betrekking, welke hij vervulde, niet vrij-
willig gekozen, want over het vaartuig, waarop hij nu ruim
twee jaren in slaafsche dienstbaarheid had doorgebracht,
had eenmaal zijn vader het bevel gevoerd, want aan den
ruwen vrijbuiter, dien hij zijnen meester noemde, had hij den
dood diens vaders te wijten, — en nog bestendig herriep
zijne verbeelding dat verschrikkelijk tooneel, toen, door den
pulverdamp heen, de afschuwwekkende, door zon en kruit
gebronsde, gelaatstrekken der roovers, die over de ver-