Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
Daar vlamt het kruit! de kogels gonzen;
De kielen horten saam en bonzen,
Terwijl de golven slaan en plonzen
En romp en tuig zich kromt en kraakt.
En in dat zelfde tijdpunt slingren
Met forschen zwaai der Geuzen vingren
De blikk'rende enterdreggen heen:
Zij bijten fel in 's vijands takels.
En klem van ijzren ketenschakels
Prangt beide bodems vast aaneen.
»Te boord nu, kloeke maats! naar boven!
»'tGebroed op eigen dek geveld!
»En wie die kruisvlag dadr zal rooven...
»Goud, krijgseer, alles voor dien held!"
En rad en stout, als 'tkroost der Alpen,
Wen 'tzich van rots- tot rotspunt waagt
En d' aadlaar in zijn nest belaagt.
Zoo stout, zoo rad (hoe 'tmeir moog' zwalken)
Rept Hollands troep en voet en hand.
Het staal omklemmend met den tand.
Zij klautren, rekken zioh en hijgen;
Hun bloed stroomt neer ■— het stroom'! zij stijgen,
Zij slaan zich vast, ze schuiven voort;
Eén sprong — daar staan ze op 's vijands boord.
Nu beukt het wapenstaai op 't wapen;
De zeemansbijl knot spies en speer;
Musketten buldren, wonden gapen; r
Verwoed slaan Neerlands oorlogsknapen —
Verwoed stelt Spanje zich te weer.
Vooruit gestormd — terug gesmeten —
En weêr vooruit — en weêr terug —
Zoo kampt men, even fel gebeten.
Daar zwaar in 'tstaal, hier los en vlug.
Bogaevs.