Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
73. - slag bij gibraltar. (1607).
Jakob van Heemskerk, dezelfde, die den tocht naar Nova-
Zembla gedaan had, was aan 't hoofd van 26 schepen uit
Tessel gezeild, om der Spaansche vloot afbreuk te doen.
Hij vernam, dat er eene schoone vloot van Spaansche oor-
logsschepen in de baai van Gibraltar voor anker lag en. op
de Nederlandsche koopvaarders wachtte, die uit de Mid-
dellandsche zee keerden. Dit deed hem derwaarts wenden,
en werkelijk vond hij, dat negen Spaansche Galjoenen en
twaalf andere oorlogsschepen, rijkelijk van geschut en krijgs-
volk voorzien, voor Gibraltar lagen. Heemskerk belegde
hierop krijgsraad, en er werd besloten, dat hij het Spaan-
sche admiraalschap, St. Augustijn genaamd, zou aantasten:
»Recht op dien zeereus aangehouden!
»Dat's onze prooi!" roept Neérlands held
Den grijskop toe, die 't roer omknelt.
»Dat zij zoo!", is het woord des ouden.
»En fluks, gelijk men 't fier genet,
Verwakkerd door de krijgstrompet,
Op d' eersten slag van 's ruiters sporen,
Met vlugge hoeven, losse maan
In *s vijands dichten drang ziet boren.
Zoo schiet het Hollandsch schip naar voren
En recht op Spanjes vlootvoogd aan.
Maar hoor! wat roept de Geus? Kan 't wezen?
»Alvarez deinst, ontvlucht, ontsnapt!"...
Ja, 't is zoo! 't zij dan list of vreezen.
Hij wijkt: zijn kabel is gekapt.
Doch list noch vreezen baat. Verbolgen
Om *t uitstel, streeft door 't schuimend sop
De held van 't IJ hem achterop —
Een' leeuw gelijk, wiens welpen volgen.
Blaast, winden, blaast! Hij komt, hij naakt...