Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
U5
Grevelingen geen geheugen had. De dapperheid was van
wederzijden gelijk; maar het beleid van Maurits behaalde
den prijs. Onder verscheidene trekken, welke wij Liervan
bij de schrijvers ontmoeten, verdient deze vooral gemeld te
worden, dat hij, op alles bedacht, zijn geschut niet, gelijk
de Aartshertog, in het mulle zand, waar het bij elk schot
dieper inzakken moest, maar op eenen vloer van planken
plaatste, waardoor het even zeker trof als op eenen vasten
grond. Met het vallen van den avond, een gunstig tijdstip
waarnemende, besliste hij in een oogenblik het lot. Hij deed
zijne ruiterij op den vijand aanrukken met eenen schok,
die door de schielijkheid onweerstaanbaar was. Het voetvolk
ondersteunde dien aanval en bracht terstond de vijandelijke
benden in de uiterste verwarring. De Admirant Arragon
was reeds gevangen, de Aartshertog zelf werd hier gekwetst
en was genoodzaakt, om met al zijn volk te vluchten en
al zijn geschut, met vele vaandels en standaarden, achter
te laten.
Zoo heeilijk was deze overwinning; maar wij moeten dit
bekennen: zij was het veel meer om de glorie, dan om de
schoonheid van hare vruchten.
71. - PRINS MAURITS VOOR RIJNBERK (1601).
Bij Schenkenschans in 't open veld
Blonk legervaan en speer:
Daar klonken trommen en trompet.
Daar lag Prins Maurits' heir.
sOp!" riep de Spanjaard, smakkers! op!
De Nassauwer komt uit;
Op Rijnberk vlamt zijn gretig oog.
Gemist zij hem die buit!
Hij won zoo menig kans ons af
Door wapenkracht of list —
L. LEOI'OLD, Leesboek, VIII, 5de druk.
10