Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
Of zingt van Maurits' moed, en hoe zijn krijgsbeleid
Breda door list verwint en Hulst door dapperheid.
Zoo komt men d'avond door, zoo wiss'len zich de weken;
Maar de eigen nacht houdt aan, hoe menigm.aal verstreken,
En geeft zijn' beurt niet op. Zij zien des ochtends rond.
Maar altoos d'eigen nacht in eiken morgenstond.
H.
Eens had men, 's avonds laaf, het vuur in gloed gepookt,
De sintels opgeschept, den schoorsteen dicht geschoven,
Om eens in 't bed zich recht te koestren en te stoven:
Nu klimmen ze in de kooi en strekken 'tlijf ter ne^r
En hebben 't warm en wel en tintien nu niet meer.
Maar de adem wordt benauwd, de polsslag gaat verloren,
Beneveld klopt het hoofd, zij hijgen, of ze smoren.
En flauwen weg in zwijm, van droppels doodszweet nat.
Een hunner, nog bijtijds, springt duiz'lig uit zijn' mat
En bonst de luiken stuk en rukt de haardklep open
En laat den tocht in huis, terwijl de wanden dropen.
De kou stuift in en stolt den wasem weer tot ijs
En kruipt de kooien rond en vriest de tijken grijs
En schudt de manschap op, in doodslaap weggezonken,
'tBedwelmde volk ontwaakt, vermoeid en zwijmeldronken.
En suizelt en bekomt en ademt luid en zwaar
En haak weer lucht in 't hart. Zij huivren van H gevaar
Van 'tnog ontkomen graf en loven 't Alvermogen,
"Wiens wondre hand zich heeft ontsluierd voor hunne oogen
En door de koude zelf, die hier verderft en doodt,
De flauwe vonk ontvlamt, die 'tleven overschoot.
Toüens.
70. - SLAG BIJ NIEUWPOORT.
Prins Maurits was in bet jaar 1600 met het leger naar
Vlaanderen getrokken, om den oorlog derwaarts over te