Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
manning werd nog voor een groot gedeelte gered; maar de
algemeene betaalmeester verongelukte met een groot ge-
deelte van het geld. Het schip was verloren.
Dat alles was al een heel ongelukkig begin. Op den 1
Augustus plaatste Medina Sidonia Antonio de Leyva in de
achterhoede, om de Engelschen tegen te houden en elke
uitnoodiging tot vechten aan te nemen. Als ze die gauwerts
maar aan het lijf hadden kunnen komen, meenden ze,
zouden zij ze gemakkelijk vernield hebben en doen zinken;
maar ze waren niet aan het lijf te komen en ze konden
niet eens met kogels geraakt worden, daar ze te laag
waren voor de hooge schepen der Spaansche vloot. Elk
Spaansch schip echter, dat achterbleef, werd door de vijanden
aangetast, en somwijlen ontstond er een vrij algemeen ge-
vecht, waarbij de spekken altijd te kort schoten. Een oogen-
blik echter was er voor Frobisher in de Triumph gevaar;
hij ontkwam het nog.
Al dien tijd zat Sidonia op Parma te wachten en zond
hem verschillende boden; maar hij wachtte tevergeefs en
werd hoe langer hoe boozer. Hij had nu de plaats bereikt,
waar Parma zich met hem moest vereenigen, en wat moest
hij nu doen? Alleen in Engeland landen, terwijl de beve-
len van Philips zoo stellig waren, dat ging niet, en toch
was het ook nog eene zwarigheid, dat de Engelschen hem
altijd maar volgden, zijne schepen vernielden en hem zijne
taak hoe langer zoo moeilijker maakten.
In dien tusschentijd had Howard bevel gegeven, dat het
eskader, dat onder Hendrik-Seymour en Winter in Plymouth
lag, zich met hem zou vereenigen, en dat geschiedde zeer
gemakkelijk. Winter vooral keek vreemd op, toen hij voor
het eerst die zeekasteelen der Spaanschen van nabij zag,
en zei: »da,ar komen we nooit mee klaar, admiraal, als
we niet de eene of andere list praktizeeren. Ik moet er me
eens op bedenken." Dat deed hij en hij stelde Howard voor,
ze met vuurschepen, zooals die van Antwerpen'), eenen
') Bij de verdediging van Antwerpen door Marnix van St. Aide-