Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
doen het best met, evenals de Diana en de Prinses, ons
maar weg te maken, om de eerste de beste haven nog te
bereiken. Maar, zei hij, dan moeten de soldaten naar beneden
gaan; want anders kunnen de roeiers zeker niet uit al hunne
macht roeien." De kapitein, die zijn schip en zijn leven gaarne
wilde redden, liet de meesten naar beneden gaan en zette
een deel naast de roeiers. Op eens geeft Gwijn een teeken
en steekt den kapitein dood, terwijl de roeiers, die, even-
als hij, stilletjes gewapend waren, de overige soldaten ver-
moorden. Toen naar beneden, waar ze al de anderen ter
dood brachten. Er werd geen genade gegeven.
Op de Princes royal had men wel iets bemerkt van de
geschiedenis op de Vesana. Zij liep er naar toe en deed
een schot, waardoor negen van Gwijns mannen sneuvelden.
»Ze moeten ons niet weer krijgen", zei hij, »en die galei
moeten wij ook hebben." Hij liep daarop naast de Princes,
klampte haar aan boord, sprong met de zijnen over, en,
geholpen door de slaven, die hunne partij kozen, sloegen
ze ook hier de Spanjaarden dood of gooiden ze over boord.
Gwijn, die nu het bevel over de beide galeien op zich had
genomen, liep naar de kust van Frankrijk, smeet al het
zwaar geschut in zee en landde eindelijk zoo bij Bayonne
op de kust van Gasconje, met zijn 466 man bevrijde slaven,
Franschen, Spanjaarden, Engelschen, Turken en Mooren.
Hij verdeelde den buit eerlijk en kreeg nog een mooi pre-
sent toe van Hendrik van Navarre, die hem ook in de ge-
legenheid stelde, om naar Engeland terug te keeren.
De geheele vloot was eenvoudig in de Spaansehe havens
teruggekeerd, waar ze eene geheele maand tot herstel bleef.
Slechts éên der galeien voegde zich er bij, daar de derde
gezonken was en de beide anderen, die ik genoemd heb,
door hare eigene slaven veroverd waren. Den 22 Juli liep
de ontzaggelijke vloot weer uit, en zeven dagen later kreeg
zij de kusten van Engeland in het gezicht. Engeland was
gewaarschuwd, en langs de kusten stak men duizend vu-
ren aan, om te melden, dat de Spaansehe vloot in het ge-