Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
Weerstaat dien jammerkreet, 't geweld der muiterij,
Als Leidens muur de stormrammei.
»Doorstoot mijn* borstI" (zoo klinkt zijn' taal)
»Komt, slacht en kerft mijn lijf! 'k bied u mijn eigen staal:
»Deelt onder u mijn vleesch, als H laatste voedsel, om!
Maar nooit plant Spanjes beulendrom
»Op 't puin, van eerlijk bloed van zooveel burgers rood,
»De vloekbanier, dan na mijn' dood!"
Een traan verzelt dit heldenwoord:
En nu — geen oproerkreet, geen'klacht wordt meer gehoord.
De markt weergalmt: »Verwinnen of vergaan!"
Het volk gordt, op zijn' wenk, verheugt de wapens aan
En staat met roer en zwaard
Straks weer ten strijd geschaard.
Haast, dappren, is uw strijd gestreên:
Daar stroomt rivier en zee langs Rijnlands akkers heen!
Daar daagt Boisot aan "t hoofd van Neerlands heldenvloot
En dondert op den vloed, dien Nassau hem ontsloot!
Daar blinkt 's lands zeebanier: zij kronkelt naar omhoog
En spiegelt zich in 't nat en wappert voor uw oog
En stort door kleur en gloed
Van verre u troost in 't hart, terwijl ze uw' vlag begroet!
't Wilhelmuslied rijst van alom;
■'t Ruischt zangerig en blij
Op klank van krijgstrompet en trom
En fluiten en schalmei;
Het mengt zich onder 't fier hoezee
En het triomfgeschal
Van 't volk, geboren op de zee,
Genaakt tot Leidens wal;
Het mengt zich onder 't schor geluid
Van vuurroer en kartouw
En drukt den dankbren lofzang uit,
O Leiden! van uw trouw;