Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
schol, tarbot, tong, knorhanen en pieterlui, waarhethalve
dorp gretig en vroolijk omheen geschaard staat. Gedurig
afwisseling van tinten in het luchtruim over de onafzien-
bare wateren. De badgast heeft slechts weinige malen bloots-
hoofds en met vliegend haar door den opdrogenden lucht-
stroom te loopen, of hij is met de zee vertrouwd. Winden
baren wekken hem op, prikkelen den geest, deelen het ge-
moed eene dichterlijke stemming mede, en de borst zwelt
en vloeit over van gezang, dat wedijvert met het plechtig
gedruisch. Het grauwe zwerk moge zich treurig in het water
spiegelen of de zeilen grillig als zoovele zilveren loovers
tegen zijn eigen leizwart doen afsteken, stoeiende baren met
witte kuif mogen de vlakte een bar en dreigend aanzien
geven, altijd voelt zich 's menschen geheime en natuurlijke
aandrift getrokken naar de zilte plas. Als de zon achter
de kimmen is weggezonken, kan de badgast zich nauwelijks
van het strand losscheuren, ofschoon de avond hem over-
valt, de nacht over de uitgestrektheid strijkt.
Knepjielhout.
7. - OP GLAD IJS.
»Een vriendelijke zonneschijn----
»Een voor-den-wind, een gladde baan....
»De beste schaatsen die er zijn ....
»Och, is daar zooveel kunst nu aan?''
Ei, kom eens even aan den wal.
Bind onder — ga je gang Veis, vrind!
Dezelfde schaatsen____eender wind ....
»Oei!... oef!..."
Pof!.,. Kijk, daar ligt hij al!
Een vriendelijke zonneschijn.
Een voor-den-wind, een gladde baan.
De beste schaatsen die er zijn —