Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
Spanjaards daar voor; en zag men zekeren geestelijke met
sommigen van hen al eene wijl op en neder wandelen.
Deze, toen alles te hoop scheen, komt de weêrlooze troepe
verkondigen, dat zij veeg waren en op hun gewisse te
denken hadden. Maar 't aanzeggen, bereiden en sterven was
één ding. Men rukt de groote poort open, legt eenparig
aan en schiet af, plompverloren in 'thonderd, met een gil-
len en schreeuwen, dat ieder "t hart deed sluiten en de
haren te berge staan. Dat wordt bij die van binnen schich-
tig beantwoord met een krijten en kermen, zuchten en jan-
ken, om steen en staal te vermurwen.'t Koude zweet breekt
hun uit. — Werwaarts ook zij zich keeren, de wanden-)
staan pal en de dood in de deur. Voorts vliegen de vijanden
tot het kerkjen in, als verwoede wolven den sagenden drom
met degens en daggen op het lijf. Dat wemelen onder
elkander van eene schare, in zoo eng eene plaats gepakt,
dat buitelen in hun eigen of hunner medeburgeren en spits-
broederen bloed, dat rood- en doodverven van troniën
breken van gezicht, krimpen van leden, vlechten van vin-
geren, wringen van handen was wel't gruwzaamste wezen
dat ooit oog of oor mocht voörstaan. Maar niet den Span-
jaard heeft zoo deerlijk eene vertooning gejammerd. Hij
houdt er even fel met punt en snede op aan, zonder
iemand te sparen, uitgezonderd vier personen alleenlijk, die
door beloften van zwaar rantsoen gevangenis verwier-
ven. — Na 't plunderen en uitschudden der lichamen, steekt
men 'tvuur in 't gebouw, om degenen, die zieltogende
reeds onder de dooden bedolven lagen, voorts met vlam en
smook te verdelgen. En alzoo werden omtrent vierhonderd
burgers, boven een goed getal soldaten, onder één dak om
hals geholpen. — Het geheele heir der Spanjaarden nu had
men binnen de muren, den roover in de huizen en het wee
door al de stad, gaande 't onderste boven met rennen, ruk-
0 Den dood nabij. Muren. Bevreesde, samengedroDgeii
menigte. '') Tronie = gelaat. ®) Wezen = tooneel. ®) Rant-
soen = belooning, losgeld.