Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
tui» Was bq beroofd t^ bet i^ne- bq n^m b«
gc<ed Tan z^nra T^and, — had faq koo-ie en ontbering seleden.
hq rvdgd^ na ran de ov^daad, in de bestoncde kkc^ti^
geroiiden. bq z*elgde er. zich Voesteraid in de Tbannoen
der ^4Bg«^iaalde boere. Had bq iqne rrieoden, zijne b-Dod-
eeoootim zien wi^g^kn aan wij:*2aJgctf*'CTjpaa], zijn zwaard
maaiie in de rqen der Spaansehe s^^odfniers ea schaarde
zich bot op de mcmnikspq.
Onder bet l^ien, en sTrqlen b!eef Bartbcdd
deM-lfie. Als joogeïing bad bq te Gruningen zqDen sta ien-
tent^ in l^iezinnigfeêid door^iarteld, — als man ji:«lde
en rinkelde bq op het slagreld, ia de k^oït der boot of
bq de rookende pninboopen, — en, bij neerlaag of zege-
praa], de beker schuimde tc-t den boorde en werd bq lach
en jokkemq tot den bodem geleê^
Sckimmc^.
63. - MOORD TE NAAf?DEN. (157?).
Sm de p^uftiennz ran de sad Zndeiï sloez Don FTedeiik den
ve^ naar Holland in. Op eezfê hal^e aéaois ^an Naarden
msakx li0 toeberekdiielen, om deze «ad in slmren, dm^r ze ^
tooul had, te rallen bieden. Maar "tb-eek al dadel^^,
dat men geocd iraê toe ooderhan-ielen. Daanoe 'wesd JoLiaan Bo-
msro Tanwe^ Don Frederik gemachagd. Xa p!cchag de rerxcke-
rinz ge^evei te bebben, dal lijf en hare der m^eieïeTien non ont-
zien worden, gaf men hem ée stadssleurels orer ea trc«k hg met
T^f- of tttebonderd mixfkeikrs de plaas binnen. Schandelijk brak
h^' z'^nen eed, schandelijk belooride hij de gasinr^heid, hem en
xgnen manschappen beswMfd.
De burgers wwden hg klokgelui mt^noodi^, om nch in de
Gasihniïkerk, loen als stadlmis ^brrakt," te vertamelen, teneinde
deD eed aan Zijne Maje^it te vemienweiL
Het arm, onwetend volk (weinigen uitgezonderd, die,on-
gerust in de Spaansehe trouw, zich hier en daar in hei-
melijke oorden verstaken) vergadert in het raadhuis; de