Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
Uw Roem zal nimmer, Rochus! vallen:
Gij hebt verdiend de Vrijheids gunst!
Schoon uw geslacht niet was verheven.
Uw hart en moed zal luister geven
Meer dan geboorte leenen kan:
En hij, dien eerst de Deugd bekoorde
En d'Eer tot dappre daden spoorde,
Was d' eerste en waardigste Edelman.-
O. Z, van Raren.
61. - VERRASSING VAN ROTTERDAM DOOR BOSSU.
"Bosöu, in zijnen aanslag op Den Briel to leur gesteld, sloeg
den weg in naar Rotterdam. Het was van belang, dat hij zich
ten minste van zoodanige andere steden verkeerde, als de jongste
voorspoed der opstandelingen in hare trouw zou kunnen doen wan-
kelen. Hij vond de poorten van Rotterdam gesloten. Do Uegeering
wees zijn verzoek, om bezetting voor den koning in te nemen, van
de hand. Volkomen koningsgezind, weigerden de inwoners natuur-
lijk eenen hoop bloeddorstige Spanjaards in te laten, om hen met
geweld in bedwang te houden. Tot onderhandelen gedwongen, nam
Bossu de toevlucht tot eene trouwelooze list. Hij verzocht verlof
voor zijne troepen, om de stad door te trekken zonder te rusten.
Dit werd door de overheid toegestaan, mits dat slechts enkele rot-
ten tegelijk binnengelaten zouden worden. Deze voorwaarden be-
krachtigde de graaf van Bossu met hand en zegel. Bij het binnen-
laten evenwel van het eerste rot werd er door de geheele Spaansche
krijgsmacht eeneu aanval op de poort gedaan. De burgerij, op geen
verraad bedacht, Avas niet toegerust, oni krachtigen weerstand te
bieden. Een kloeke smid, die de aanvallers te keer ging, werd
door Bosso met eisen hand doorstoken.""
Toen Bossu bij de Oosterpoort aankwam, was de macht
merkelijk versterkt; de burgers, die uit nieuwsgierigheid of
uit andere oorzaken zich herwaarts begeven hadden, wer-
den nog steeds op eenen behoorlijken afstand gehouden.
Zwart-Jan stapte met Jan Dominkus vóór de poort
£en smid. Een bakker.