Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
416
Ik wil hun, die de zege wachten,
Doen voelen, d'eerste in Hollands nood,
De wisse, hoewel geringe, krachten,
Die hier Natuur aan Vrijheid bood,
Dees bijl gaat hindren H overtrekken
En ons een' nieuwe hulp verstrekken.
Aan Spaansehe krijgskunde onbekend.
Het rijzend tij zal weg doen loopen,
Zoo ras de Nieuwlands-sluis is open.
Een' vijand, vloeden ongewend.
Hij sprak — en weg zijn alle kleeden,
Met éénen sprong in 't diepst der gracht.
Daar zijne rappe en frissche leden
Behendig toonen hunne kracht!
In beide legers, opgetogen.
Vest Rochus ieders geest en oogen:
Het eene prijst dien raren moed,
Wijl 'tandere, des te meer verbolgen.
Laat duizend kogels hem vervolgen
En ieder schoot op Rochus doet.
Hij duikt, hij zwemt met lange streken.
Hij komt, hij klimt, de snelle hand
En scherpe bijl gaan fluks verbreken
Der planken dunnen tegenstand.
Hij hakt, en 'twater, eerst aan 'truischen.
Komt straks met golven inwaarts bruisen
En overstroomen bouw en dam;
De natte Spanjaard vreest verdrinken:
Hij vlucht de gronden, die verzinken.
En zoekt, langs welken weg hij kwam.
Doch Rochus vindt weerom de wallen,
Bewaard door dapperheid en kunst,
—f-
*) Zeldzamen.