Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
M5
hunne woorden,
Hun welgepast en zacht beleid
Bespaarde bloed, belet de moorden
En mindert zelfs roofzuchtigheid.
Zij raden af om weg te trekken
En weten nieuwe hoop te wekken.
Men blijft; doch niet lang kan men zich in 't geruste
bezit der stad verheugen.
Bossu zou herwinnen, wat door de onbedachtzaamheid
der Spanjaards en de stoutheid der Geuzen verloren ging:
felle tegenstand werd hem geboden; maar 't scheen, dat
men voor de overmacht der welgeordende Spanjaards zou
moeten onderdoen:
Reeds ziet La Marck in gansche hoopen
't Gemeene volk naar 't strand verloopen,
Naar haven, stroom en schepen gaan!
Dees wil 't geroofde niet verliezen,
Wijl gene spreekt van zee te kiezen, —
En met de vrijheid is 'tgedaan.
Als Rochus, in Den Briel geboren,
Niet onbewust van 't geen de stad
Tn deze tijdstip is beschoren.
Zoo Spanje de overwinning had,
Als Rochus voorneemt, korte dagen
Voor eeuwige eer en lof te wag§n:
Hij zegt: ik geef aan 't land mijn bloed:
Het is niet noodig, dat ik leve.
Maar nut, dat Spanje schrikke en beve.
Als zij zal hooren Neerlands moed.
8*