Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
Hij die het zwaard der -vrijheid draagt,
Prins Willem is het die 'tu vraagt,
Ziet Treslongs zegelring."
Dus spreekt tot Brielies breeden raad
Des graven afgezant:
»BedenktI werpt af de slavernij!
Of, weigert ge, — straks stappen wij
Met vuur en zwaard aan land.
En tweemaal sloeg de torenklok,
En geen bescheid verscheen;
'tBeraad was uit: de Geus aan land.
En, zwaard en moker in de hand.
Loopt elk naar ""t bolwerk heen.
En bons! daar ging het slag op slag.
En dondrend klonk het rond;
Maar hecht en vast stond poort en muur; —
Doch spoedig viel door 't knappend vuur.
Wat nog 't geweld weerstond.
En ziet, daar waait de oranjevaan
Van Brielies torenrand:
En hoort, daar klinkt het blij geschal:
Oranje leev'I de dwingland vall'!
En vrij zij 't vaderland:
(Karsten.)
Den Briel werd veroverd en geplunderd, en veel zou er
nog geroofd en gemoord zijn, totdat Lumey, graaf Van der
Marek ten slotte het bevel tot den aftocht en tot in-
scheping gegeven zou hebben, zoo niet twee mannen op
den voorgrond waren getreden. De Rijk en Blois Van Tres-
long, twee mannen »moedig in het bangst gevaar", moe-
dig en verstandig als weinigen:
De bevelhebber der Geuzen.