Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1-13
59. - PRAALBEELD VAN DEN HERTOG VAN ALVA,
van veroverd geschut (bij Jemmingen) gegoten.
Waarom is Alva's beeld van wreed geschut gegoten?
Omdat het lijken zou; want een, die 't volk bestormt,
Past best van heilloos stof. Wie 'tleven recht wil raken.
Moet Alva's praalbeeld van moorddadig koper maken.
Jan Vos.
60 - INNEMING VAN DEN BRIEL EN HELDENMOED VAN
ROCHUS MEEUWSZOON.
Treurig was de toestand der Nederlanders, toen Alvamet
gewetenlooze wreedheid hen als landvoogd regeerde. Alle
hoop op betere dagen scheen vervlogen; maar Oranje leefde
en werkte nog, en met hem werkten zij, die vrijheid en va-
derland liefhadden, 't Waren de Watergeuzen, die, hoe ruw
en wreed soms ook, toch een nieuw sein gaven tot den
strijd, en, langdurig mocht die strijd worden, wanhopig
mocht hij soms schijnen, het glorievolle einde bleef niet uit.
De Geuzen stevenden naar Den Briel:
Zij rijzen weder uit be baren,
Daar hen de vrijheid deed bewaren.
Toen alles vluchtte, boog of viel.
Een' kleine vloot is hun vermogen;
Maar d'onversaagdheid is in de oogen
En 't vaderland in ieders ziel.
(Van Haren,)
In de nabijheid der stad gekomen, zenden zeden veerman
Koppestok naar de stad, en:
»Geeft op de stad voor Spanjes vorst!
Dat u geen' vrees bedwing';
1,. LEoroLD, Leeshoek y VIII, 5de druk. 8