Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
bevel, door verachte rebellen zien slaan en vernielen. Ter-
wijl alles rechts en links wegvluchtte, bleef hij nog altijd
op het slagveld omdwalen. Eindelijk bezon hij zich en ging
de vluchtenden volgen, maar te laat: de onzen waren hem
reeds op de hielen. In zijn volle harnas, op zijn afgemat
strijdros gezeten, kon hij zoo snel niet voort. Bij het over-
springen van een hek miste zijn paard en stortte neer, en,
eer hij het had opgeholpen, had hem reeds een der vervol-
gers, een balling uit Amsterdam, eenen kogel tusschen het
harnas en het heimet in den nek geschoten. Aan ontkomen
viel niet meer te denken, zijne vervolgers omringden hem
reeds. »Ik ben de graaf van Aremberg, neemt mij gevangen,"
riep hij hun toe. Maar zijn naam en rang konden hem niet
beveiligen. »Dan zijt gij de man, dien ik zoek," was het
antwoord van den wraakzuchtigen Geus; en met het roer,
dat hij in de hand hield, bracht hij den weerlooze eenen
slag toe, die hem den helm deel afvallen. In een oogenblik
was het dus ontwapende hoofd onder een tal van slagen
verbrijzeld. — In de verwachting op eene ruime belooning
voor hunne heldendaad, brachten de moordenaars de blijde
tijding en het paard van den verslagene ten bewijze aan
Lodewijk van Nassau. Maar zij werden te leur gesteld. »Hadt
gij mij den man levend gebracht!" kregen zij ten antwoord:
»nu 't gebeurd is, kan ik u echter voor uwe daad niet
straffen." Aan het lijk bewees de overwinnaar de eer, waar-
op de doode recht had: hij liet het in de gewijde aarde van
Heiligerlee begraven. Zoo eindigde de graaf van Aremberg,
die eens met Oranje en Egmond en zooveel anderen tegen
Granvelle had samengespannen, maar, later van partij ver-
anderd, de regeering vervolgens trouw had bijgestaan. Hij
was de eerste der Nederlandsche grooten, die aan de zijde
der Spanjaarden tegen de bevrijders van zijn vaderland sneu-
velde.
Fm in.