Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
Maar waar zal eerst het onweer vallen
Op ieder niet bedacht te viièn,
Of welke stad in hare wallen
Het nioordtooneel geopend zien?
Geen bloed gering, geen bloed verheven.
Waaraan genade werd gegeven;
Het gansche land is één schavot!
En hij die beelden heeft gebroken
En hij die beelden heeft gewroken
AH' ondervinden 't zelfde lot.
O. Z. van Haren.
56. - LAMORAAL, GRAAF VAN EGMOND.
Dit's Egmond, dien de nijd van Alva hielp aan kant.
De dapp're veldheer, schild en speer van Nederland,
't Hoofd, daar tot tweemaal toe heel Frankrijk voor moest
(beven.
De sneê door zijnen hals deed recht en vrijheid sneven.
Brandt.
57. - LODEWIJK VAN NASSAU.
Lodewijk van Nassau was van afkomst geen Nederlander
en ook niet in Nederland gegoed; geen stoffelijke band ver-
bond hem aan het volk, waarvoor hij zijn leven heeft ge-
waagd en zes jaar later verloren. Maar hij was door zijne
gehechtheid aan zijnen broeder, door zijn jarenlang verblijf
hier te lande en door zijnen omgang met de Nederlandsche
grooten en edelen in zijn hart Nederlander geworden. Met
zijnen broeder was hij uitgeweken, en met hem was hij door
Alva ingedaagd. Dezelfde vrienden, dezelfde vijanden had hij
met Prins Willem gemeen. Misschien omdat hij minder te
verliezen had, had hij zich steeds onbewimpelder durven
toonen; maai' voor 't overige stemde hij in bedoeÜngen en
inzichten, vrijheidsliefde en godsdienstige gezindheid volko-
men met dezen in. Hij wafe van een ridderlijk, onbaatzuchtig.