Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
lukte; iedere slag was eene overwinning. De vijand, in weer-
wil van zijne overmacht en aangeborene hooghartige trotsch-
heid, begon zich zeiven te wantrouwen en hield zich, eer
't gevecht aanging, van zijne nederlaag zeker. Dit verdub-
belde de onversaagdheid onzer zeehelden, die zich bij ver-
rassing meester maakten van zeesteden, welke met recht
de sleutels van 't land geacht werden.
Welhaast werd ons vaderland Europa's krijgsschool, en
geen aanzienlijk man, die zich door den degen doorluchtig
wilde maken, verzuimde de gelegenheid, om van ons die
bloedige kunst te leeren. Terwijl onze grenspalen werden
uitgezet, werd ter zee de vijand aan alle kanten door hon-
derden roemruchtige zeeslagen afgemat: nooit bracht een
land zooveel waterhelden voort; geheele wingewesten in de
nieuwe wereld werden onzen verschopten meesteren ontrukt;
gansche vloten, met goud en zilver beladen, onze havens
ingesleept, en de zenuwen des krijgs gaven ons nieuwe en
verdubbelde krachten, om op 's vijands kosten hem uit het
hart van 't land meer en meer terug te drijven.
Eindelijk na eenen tachtigjarigen oorlog bevonden zich
onze trotsche vijanden, van bloed en geld uitgeput, ge-
dwongen , ons den vrede af te smeeken. Dus raakte 't ge-
meenebest niet alleen in het geruste bezit van zijne duur-
gekochte vrijheid, maar ook tot eenen hoogen trap van
macht en luister.
Naar Van Effen.
55. - KOMST VAN ALVA (1567).
Reeds nadert met geduchte benden,
Die niemand zonder schrikken ziet,
AI wat de dwing'landij kan zenden.
Tot medewerk van moord gebiedt.