Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
■li''
104
Een vuur, dat door en door zal warmen.
Reeds strekt ze hand en voet er heen....
Maar ach! het droomgezicht verdween;
't Ging met de zwavelvlam verloren!
Weêr zat zij in haar hoekje alleen
En koortsig huiv'rend als tevoren.
Een tweede splinter vatte vuur,
Dat nieuwer droombeeld haar vertoonde:
Doorschijnend werd haar de overmuur
Des huizes, waar een rijke woonde.
De tafel stond gedekt: wat glans!
En op een' middelschotel* troonde
De vette, bruin gebraden gans,
Den buik met app'len opgevuld;
En (wonderbare tooverdroomen!)
Als ried het beest haar ongeduld,
't Scheen haar, als wou het tot haar komen:
Het waggelde op de pooten heen,
Met vork en mes in de open leên____
Maar ach: het droomgezicht verdween;
't Ging met de zwavelvlam verloren!
Weer zat zij in haar hoekje alleen
En koortsig huiv'rend als tevoren.
En zie, een derde spaantje schonk
Nog schooner droomgezicht dan strakjes:
Want voor het raam des rijken blonk
De Kerstboom in zijn* volsten pronk,
Met vlammend waslicht op de takjes
En lelikernij en kindergoed
Bijeengestapeld aan zijn' voet.
Wel zat zij, treurig als tevoren
En huiv'rend in haar hoekje alleen,
Toen, in de zwavelvlam verloren,
De fraaie Kerstboom meê verdween.
Maar al de lichtjes bleven gloren: