Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
402
drommel! terug!" doch de zee hoorde niet. Toen begon hij
met zijnen schepter tegen de zee te schermen, dat het eenen
aard had, roepende niet anders dan: »jou doove, domme
kwartel, terug, zeg ik je! zie je dan niet wien je voor hebt?
Ik zal Veis zien, wie hier baas blijven zal, ik of dat lompe
figuur!" De hovelingen meenden nu wezenlijk, dat het hem
in den bol begon te schelen en rukten hem met zijnen stoel
en al, al schermende, uit het gevaar, zeggende: »Koning!
wat doet gij? "Wat scheelt u?" — »Wel," zeide hij, »heb
jijlui mij niet honderdmaal gezegd, dat ik, onder andere,
ook heer van de zee was?" — Ja wel, het hooge woord moest
er nu uit: dat moest men zoo niet opvatten; zij meenden
eigenlijk .... nu — zij wisten niet, wat zij meenden. Toen be-
gon de koning hen uit te luchten: »ja, jelui meent, je meent,
jelui zijt een hoop bedriegers en canaillepak, dat in staat
is, om den besten koning in den grond te bederven en naar
de maan te helpen, enz. Wat let me, enz., enz. —• nu,
hij zei er al heel zoo wat van, en dat alles half op zijn
Deensch en half op zijn Engelsch; want, als hij driftig was,
sprak hij wel zoo wat krom. — Eindelijk stierf de goede
Knoet in het jaar 1036. ^
Fokke Simovsz.
53. - HET KLEINE MEISJE MET DE ZWAVELHOUTJES.
SSN SPEOOEJB VAN ANDEBSSN,
't Was Oudjaarsavond. Strenge vorst
Had "t rimp'lend water hard gesteven
En met een kleed van ijs omschorst.
De sneeuwjacht, stuivend voortgedreven.
Spreidde over de aard een' blanke korst.
De wind stak op met hevig fluiten
En spookte huilend door de schouw,
En de ijzel kletterde op de ruiten.